|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Love og regler om tagbelægning
Der er en del love og regler man skal være opmærksom på når man skal renovere eller eller lave nyt tag. I bygningsreglementet er der en del regler, men der kan være regler også i lokalplaner og servitutter være regler for, hvilken tagbelægning du må vælge til dit hus.

Der er 3 typer regler og anvisninger om tagbelægning, som du skal være opmærksom på.

I Bygningsreglementet kan du se de generelle love og regler for tage og tagbelægninger.

I tinglyste servitutter og lokalplaner kan du se, om der gælder særlige regler for din bolig og dets tagbelægning. Desuden kan du ofte se regler om bevaringsværdige og fredede boliger i lokalplanen.

Producenter af tagbelægninger udgiver også specifikke monterings- og brugsanvisninger.

Regler i Bygningsreglement
Taget skal kunne modstå vind og være grundigt gjort fast til resten af huset. Desuden skal taget opfylde krav til varmeisolering og ventilering, samt være sikret mod fugtskader og være modstandsdygtigt over for brand.

Tage og tagbelægninger skal have en hældning, så regn og smeltevand fra sne kan løbe af.

Tagryggen må normalt ikke være højere end 8,5 m over jorden på almindelige parcelhuse (dog lavere for sommerhuse). Hvis der gælder andre regler for huset eller området, er det beskrevet i servitutter og lokalplaner.

Krav til brandsikkerhed:

Tagbelægninger skal opfylde enten den danske standardisering for brandkrav "[klasse T tagdækning]" eller det tilsvarende europæiske krav "BROOF (t2)". Tagbelægninger, som opfylder kravene, er f.eks. tagpap, tagsten af tegl og beton, metalplader og eternitplader.

Stråtage eller andre tagbelægninger, som ikke opfylder kravene, må dog godt bruges, hvis huset ligger mindst 10 m fra naboskel, sti- og vejmidte. Hvis der er to bygninger med brandfarligt tag på grunden, skal afstanden mellem bygningerne dog være mindst 20 m.

Isolering:

Der er krav om, hvor godt loft- og tagkonstruktioner skal være isoleret, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod taget. Under normale omstændigheder er kravet opfyldt, hvis tagets samlede konstruktion har en u-værdi på minimum 0,15, som svarer til ca. 300-320 mm almindelig mineraluldsisolering. Isoleringsevnen i en konstruktion angives med en u-værdi (også kaldet transmissionskoefficienten). Jo lavere u-værdien er, desto bedre isolerer den samlede konstruktion.

Ved ombygninger og renoveringer er der de samme krav til isolering af taget som til den samlede konstruktion. Du skal dog kun efterisolere husets tagkonstruktion, hvis den samlede udgift til isolering ikke bliver for høj i forhold til, hvor meget du sparer på energien ved at efterisolere. De specifikke krav til isolering og rentabilitet ved renovering kan du læse i bygningsreglementet.

Ventilation:

I de tagkonstruktioner, hvor der er mulighed for skadelig kondensfugt, skal der altid ventileres.

Fugtforhold:

Overgangen mellem opvarmede rum og tagkonstruktionen skal udføres på en sådan måde, at der ikke opstår skadelig kondens i tagkonstruktionen.

Hvis der i tagkonstruktionen anvendes en dampspærre til at forhindre luftgennemgang, skal den anbringes på den side af varmeisoleringen, der vender ind mod det opvarmede rum. Dampspærren skal laves, så den slutter tæt til ydervægge og alle former for gennembrydninger i loft.

Regler i lokalplaner og servitutter
Lokalplanen for boligområdet kan indeholder krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om, hvordan taget er lavet, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre tagtypen.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel. Der kan være specifikke krav til tagets eller husets udformning.

Anvisninger fra producenter
Producenter af tagbelægninger laver anvisninger om, hvordan de forskellige produkter skal bruges. Det er en god idé at følge anvisningerne, da garantien på tagbelægningen i mange tilfælde ellers ikke vil gælde.

Kategorier på sider:

Tjek din tagrende Vedligeholdelse af taget Love og regler om tagbelægning Tagrensning Tag diverse Byggemarked Byggeri Gode råd ved nyt tag Tjek dit tag Tjek isoleringen på loftet Levetid for forskellige tagtyper Må man selv lave tag1111 Tag
 
 
 Du er her: Tagteknik - Byggeri Tagteknik - - Hvad er Tagteknik en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.